ISPORUKA 3 PLATFORME ZA MONTAZNU LINIJU KABINA TRAMVAJA ZA AUSTRIJSKU KOMPANIJU BOMBARDIJER

Za austrijski Bombardijer smo isporučili 3 platforme za montažnu liniju kabina tramvaja.

Sve 3 platforme su opremljene hidraulikom sa kojom platforma može da se podigne uvis da bi se omogućilo pomeranje proizvodne trake. Osim toga platforme mogu lako da se prilagode različitim širinama vozila.