Alat za lepljenje kabine tramvaja „Flexity“ za grad Beč

Nakon što smo konstruisali i proizveli nekoliko alata za zavarivanje za proizvodnju tramvaja „Flexity“ za grad Beč, kupac nam je poverio dizajniranje jednog potpuno novog alata – alata za lepljenje prozora, delova od vlaknima ojačane plastike (FRP) i podnih ploča za kabinu tramvaja. Poseban izazov pritom predstavljali su preciznost merenja, pozicioniranje kompleksnih komponenti i lak pristup, koje ovaj alat za lepljenje obezbeđuje i time omogućava preciznu montažu.